CMonthCalCtrl::HitTest

dword HitTest (PMCHITTESTINFO pMCHitTest );

Dönüş değeri

dword değer. MCHITTESTINFO yapısı uHit üyesi eşit.

Parametreleri

pMCHitTest

İşaretçi bir isabet test içeren bir MCHITTESTINFO yapısını gösteren aylık takvim denetimi için.

Açıklamalar

Eğer, belirli bir konumda olan aylık takvim denetiminin belirlemek için bu üye işlev çağrısı.

HitTest vuruş testi hakkında bilgi içeren MCHITTESTINFO yapısı kullanır.

CMonthCalCtrl genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index