CMonthCalCtrl::GetToday

bool CMonthC&alCtrl::GetToday (COleDateTimeamp;refDateTime) const;

bool CMonthC&alCtrl::GetToday (CTimeamp;refDateTime) const;

bool GetToday (LPSYSTEMTIME pDateTime ) const;

Dönüş değeri

Sıfır başarılı olursa; Aksi halde 0.

Parametreleri

refDateTime

Geçerli gün gösteren bir COleDateTime veya CTime nesnesine bir başvuru.

pDateTime

İşaretçi bir tarihi bilgi alacaksınız SYSTEMTIME yapısı. Bu parametre geçerli bir adres olması gerekir ve null olamaz.

Açıklamalar

Bu üye işlev Win32 iletisinin davranışını uygulayan Platform sdk içinde açıklandığı gibi mcm_gettoday,.

MFC'ın uygulamasında GetToday, bir COleDateTime kullanımı, CTime kullanımı veya bir SYSTEMTIME yapısı kullanım belirtebilirsiniz.

CMonthCalCtrl genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CMonthCalCtrl::SetToday

Index