CMonthCalCtrl::GetSelRange

bool GetSelRange (COleDateTimeamp;refMinRange, COleDateTime &refMaxRange) const;

bool GetSelRange (CTimeamp;refMinRange, CTime &refMaxRange) const;

bool GetSelRange (LPSYSTEMTIME pMinRange, LPSYSTEMTIME pMaxRange ) const;

Dönüş değeri

Sıfır başarılı olursa; Aksi halde 0.

Parametreleri

refMinRange

İzin verilen minimum tarih içeren bir COleDateTime veya CTime nesnesine bir başvuru.

refMaxRange

İzin verilen maksimum tarih içeren bir COleDateTime veya CTime nesnesine bir başvuru.

pMinRange

İşaretçi bir tarih aralığının en düşük sonunda içeren bir SYSTEMTIME yapısı.

pMaxRange

En sonunda Aralık tarihini içeren bir SYSTEMTIME yapısı için işaretçi.

Açıklamalar

Bu üye işlev Win32 iletisinin davranışını uygulayan Platform sdk içinde açıklandığı gibi mcm_getselrange,.

GetSelRange MCS_MULTISELECT stili kullanmayan bir ay takvimi denetime uygulanan başarısız olur.

MFC'ın uygulamasında GetSelRange, COleDateTime kullanımı, CTime kullanımı veya bir SYSTEMTIME yapısı kullanımı belirtebilirsiniz.

CMonthCalCtrl genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CMonthCalCtrl::SetSelRange

Index