CMonthCalCtrl::GetRange

dword GetRange (COleDateTime * pMinRange, COleDateTime * pMaxRange ) const;

dword GetRange (CTime * pMinRange, CTime * pMaxRange ) const;

dword GetRange (LPSYSTEMTIME pMinRange, LPSYSTEMTIME pMaxRange ) const;

Dönüş değeri

Sıfır olabilir dword (sınır ayarlanır) ya da sınır bilgileri belirtin aşağıdaki değerleri birleşimi.

Değer Anlamı
GDTR_MAX Denetim için bir üst sınır ayarlanır; pMaxRange geçerli ve uygulanabilir tarihi bilgileri içerir.
GDTR_MIN Minimum sınır denetim için ayarlanır; pMinRange geçerli ve uygulanabilir tarihi bilgileri içerir.

Parametreleri

pMinRange

CTime nesnesi bir COleDateTime nesnesi için bir işaretçi veya tarih aralığının en düşük sonunda içeren bir SYSTEMTIME yapısı.

pMaxRange

CTime nesnesi bir COleDateTime nesnesi için bir işaretçi veya tarih aralığının en sonunda içeren bir SYSTEMTIME yapısı.

Açıklamalar

Bu üye işlev Win32 iletisinin davranışını uygulayan Platform sdk içinde açıklandığı gibi mcm_getrange,.

MFC'ın uygulamasında GetRange, bir COleDateTime kullanımı, CTime kullanımı veya bir SYSTEMTIME yapısı kullanım belirtebilirsiniz.

CMonthCalCtrl genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CMonthCalCtrl::SetRange

Index