CMonthCalCtrl::GetMonthDelta

int GetMonthDelta () const;

Dönüş değeri

Aylık takvim denetiminin kaydırma hızı. Kaydırma hızı kullanıcı kaydırma düğmesi bir kez tıklattığında denetimin onun göstermek taşır ay sayısıdır.

Açıklamalar

Bu üye işlev Win32 iletisinin davranışını uygulayan Platform sdk içinde açıklandığı gibi mcm_getmonthdelta,.

CMonthCalCtrl genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CMonthCalCtrl::SetMonthDelta

Index