CMonthCalCtrl::GetMinReqRect

bool GetMinReqRect (rect * pRect ) const;

Dönüş değeri

Başarılı olursa, lpRect uygun sınırlayıcı bilgileri alır ve bu üye işlev sıfır döndürür. Başarısız olursa, üye işlevi 0 değerini döndürür.

Parametreleri

pRect

İşaretçi bir rect yapısı üzerinde sınırlayıcı dikdörtgeni bilgi alacaksınız. Bu parametre geçerli bir adres olması gerekir ve null olamaz.

Açıklamalar

Bu üye işlev Win32 iletisinin davranışını uygulayan Platform sdk içinde açıklandığı gibi MCM_GETMINREQRECT,.

CMonthCalCtrl genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CMonthCalCtrl::SizeMinReq

Index