CMonthCalCtrl::GetMaxSelCount

int GetMaxSelCount () const;

Dönüş değeri

Denetimi için seçilebilecek gün toplam sayısını gösteren bir tamsayı değeri.

Açıklamalar

Bu üye işlev Win32 iletisinin davranışını uygulayan Platform sdk içinde açıklandığı gibi mcm_getmaxselcount,.

Bu üye işlevi ola&n thenbsp denetimler için kullanın; MCS_MULTISELECT stil kümesi.

CMonthCalCtrl genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CMonthCalCtrl::SetMaxSelCount

Index