CMonthCalCtrl::GetFirstDayOfWeek

int GetFirstDayOfWeek (bool * pbLocal = null) const;

Dönüş değeri

Haftanın ilk günü gösteren bir tamsayı değeri. Ne bu tamsayıları temsil hakkında daha fazla bilgi için Açıklamalar ' a bakın.

Parametreleri

pbLocal

bool değeri için bir işaretçi. Değer sıfır ise, denetim ayarı Denetim Masası ayarı eşleşmiyor.

Açıklamalar

Bu üye işlev Win32 iletisinin davranışını uygulayan Platform sdk içinde açıklandığı gibi MCM_GETFIRSTDAYOFWEEK,.

Haftanın tamsayılar olarak aşağıdaki şekilde gösterilir.

Değer Haftanın günü
0 Pazartesi
1 Salı
2 Çarşamba
3 Perşembe
4 Cuma
5 Cumartesi
6 Pazar

CMonthCalCtrl genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CMonthCalCtrl::SetFirstDayOfWeek

Index