CMonthCalCtrl::GetCurSel

bool GetCurSel (COleD&ateTimeamp;refDateTime) const;

bool GetCurSel (CTime&refDateTime) const;

bool GetCurSel (LPSYSTEMTIME pDateTime ) const;

Dönüş değeri

Sıfır başarılı olursa; otherwize 0.

Parametreleri

refDateTime

Bir COleDateTime veya CTime nesne başvurusu. Geçerli zaman alır.

pDateTime

İşaretçi bir SYSTEMTIME yapısı, tarihi seçili bilgi alacaksınız. Bu parametre geçerli bir adres olması gerekir ve null olamaz.

Açıklamalar

Bu üye işlev Win32 iletisinin davranışını uygulayan Platform sdk içinde açıklandığı gibi mcm_getcursel,.

&Notnbsp;MCS_MULTISELECT stil ayarlanmamışsa bu üye işlev başarısız olur.

MFC'ın uygulamasında GetCurSel, bir COleDateTime kullanımı, CTime kullanımı veya bir SYSTEMTIME yapısı kullanım belirtebilirsiniz.

CMonthCalCtrl genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CMonthCalCtrl::SetCurSel

Index