CMonthCalCtrl::GetColor

colorref GetColor (int nRegion ) const;

Dönüş değeri

A colorref değer aylık takvim denetiminin kısmı ile ilişkilendirilen rengi başarılı olursa. Aksi takdirde, bu üye işlev-1 değerini döndürür.

Parametreleri

nRegion

Aylık takvim de&netiminin rengini alınacağı bölge. Değerler listesi için bkz: nRegion parametresi ofnbsp; SetColor().

Açıklamalar

Aylık takvim denetiminin alanı rengini almaya bu üye işlev nRegion tarafından belirtilen çağrı.

CMonthCalCtrl genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CMonthCalCtrl::SetColor

Index