CMonthCalCtrl::CMonthCalCtrl

CMonthCalCtrl);

Açıklamalar

Bir CMonthCalCtrl nesnesi oluşturmak için bu üye işlevini çağırın. Sonra nesneyi oluşturmak oluşturma çağırmanız gerekir.

CMonthCalCtrl genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CMonthCalCtrl::Create

Index