CMonikerFile sınıf üyeleri

İnşaat

CMonikerFile Bir CMonikerFile nesnesi oluşturur.

İşlemleri

Kapat Ayırır ve akış bültenleri ve lakap bültenleri.
Ayır IMoniker bu CMonikerFile nesneden çıkarır.
GetMoniker Geçerli lakap döndürür.

Overridables

CreateBindContext Bağlama bağlama alır ya da başlatılmış varsayılan bağlama bağlamı oluşturur.
Açık Bir akış almak için belirtilen dosyayı açar.

CMonikerFile genel bakış |nbsp; Temel sınıf üyesi | Hiyerarşi çizelgesi

Index