CMonikerFile

Veri akışı bir CMonikerFile nesnesi gösterir ( IStream) olarak adlandırılan bir IMoniker.

Bir takma ad bir dosyanın yol adı gibi bilgiler içerir. İşaretçi bir lakap nesnesinin IMoniker arabirim varsa, dosya gerçekte bulunduğu herhangi bir diğer belirli bilgilere gerek kalmadan belirlenen dosyaya erişim alabilirsiniz.

COleStreamFiletüretilmiş, CMonikerFile bir lakap ya da o-ebilmek yapmak bir lakap dize halinde temsilini alır ve lakap bir isim olan akışa bağlanır. Sonra okuma ve yazma için bu akım. Basit erişebilmesi için bilgisayarınızda bir akışa kendinizi bağlamak için CFile işlevi akışa henüz IMonikers adlı IStreams CMonikerFile gerçek amacı ise.

CMonikerFile , akımın dışında bağlamak için kullanılamaz. Depolama veya nesneyi bağlamak istiyorsanız, IMoniker arabirimi doğrudan kullanmanız gerekir.

Akarsu ve takma adlar hakkında daha fazla bilgi için bkz: mfc sınıf kitaplığı başvuru COleStreamFile ve IStream ve IMoniker ole Programcı Başvurusu.

# include lt;afxole.h>

Sınıf üyeleri |nbsp; Temel sınıf | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CAsyncMonikerFile

Index