CMonikerFile::Open

boolAçık (lpctstrlpszURL,CFileException *pError=null);

boolAçık (IMoniker *pMoniker,CFileException *pError=null);

Dönüş değeri

Sıfır başarılı olursa; Aksi halde 0.

Parametreleri

lpszURL

Url veya dosya adı dosyanın açılması.

pError

Dosya özel durumu için bir işaretçi. Bir hata durumunda, bu neden ayarlanır.

pMoniker

Bir akış almak için kullanılacak IMoniker lakap arayüzü için bir işaretçi.

Açıklamalar

Bir dosya ya da takma ad nesnesi açmak için bu üye işlev çağrısı.

LpszURL parametresi, bir Macintosh üzerinde kullanılamaz. Sadece pMoniker şeklinde Açık bir Macintosh'ta kullanılabilir.

Url veya dosya adı için lpszURL parametresini kullanabilirsiniz. Örneğin:

CMyMo&nFilenbsp; mymonf;
mymonf.Open(_T("http://www.microsoft.com"))

nbsp;- ya da- & nbsp;

 CMyMo&nFilenbsp; mymonf;
mymonf.Open(_T("file:c:\mydata.dat"))

CMonikerFile genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CMonikerFile::CMonikerFile, CAsyncMonikerFile::Open

Index