CMonikerFile::Detach

boolAyır (CFileException *pError=null);

Dönüş değeri

Sıfır başarılı olursa; Aksi halde 0.

Parametreleri

pError

Dosya özel durumu için bir işaretçi. Bir hata durumunda, bu neden ayarlanır.

Açıklamalar

Akış kapatmak için bu işlev çağrısı.

CMonikerFile genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CMonikerFile::Close, CMonikerFile::Open

Index