CMonikerFile::CreateBindContext

sanal IBindCtx * CreateBindContext ( CFileException * pError );

Dönüş değeri

Bir işaretçi bağlama bağlama IBindCtx ile başarılı olursa; bağlamak için Aksi halde null. Örnek bir IBindHost arabirimi ile açılmışsa, bağlama bağlama IBindHostalınır. IBindHost arabirimi yoktur veya bağlama içerik dönmek arabirimi başarısız olursa, bir bağlama içeriği oluşturulur. IBindHost arabirim tanımlaması için bkz: ActiveX sdk.

Parametreleri

pError

Dosya özel durumu için bir işaretçi. Bir hata durumunda, bu neden ayarlanır.

Açıklamalar

Varsayılan başlatılan bağlama içeriği oluşturmak için bu işlevini çağırın. Bir bağlama içeriği belirli ad bağlama işlemi hakkında bilgi depolayan bir nesnedir. Özel bağlama bir bağlam sağlamak için bu işlevi kılabilirsiniz.

CMonikerFile genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index