CMonikerFile::CMonikerFile

CMonikerFile ( );

Açıklamalar

Bir CMonikerFile nesnesi oluşturur.

CMonikerFile genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CAsyncMonikerFile, CMonikerFile::Open

Index