CMonikerFile::Close

void Close( );

Açıklamalar

Ayırmak ve akışa bırakın ve lakap serbest bırakmak için bu işlevini çağırın. Açılmamış veya zaten kapalı akarsu çağrılabilir.

CMonikerFile genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CMonikerFile::Open

Index