CMiniFrameWnd sınıf üyeleri

İnşaat

CMiniFrameWnd Bir CMiniFrameWnd nesnesi oluşturur.
Oluşturma Sonra inşaat bir CMiniFrameWnd nesnesi oluşturur.

CMiniFrameWnd genel bakış |nbsp; Temel sınıf üyesi | Hiyerarşi çizelgesi

Index