CMiniFrameWnd

Bir CMiniFrameWnd nesnesi etrafında yüzen araç çubukları genellikle görülen yarı yükseklikte çerçeve penceresini gösterir. Bu mini-frame windows dışında ki onlar en aza indirmek ve maksimize butonlar yok veya menüler ve onları reddetmek için sistem menüsünden tek tıklatma yeterlidir normal çerçeve pencereleri gibi davranmak.

CMiniFrameWnd nesnesini kullanmak için ilk nesneyi tanımlar. Mini-frame penceresini görüntülemek için Create üye işlev çağrısı.

CMiniFrameWnd nesneleri kullanma hakkında daha fazla bilgi için bkz: yazı araç çubukları: rıhtım ve yüzen Visual c++ Programcı Kılavuzu.

# include lt;afxwin.h>

Sınıf üyeleri |nbsp; Temel sınıf | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CFrameWnd

Index