CMiniFrameWnd::CMiniFrameWnd

CMiniFrameWnd ( );

Açıklamalar

Bir CMiniFrameWnd nesnesi oluşturur, ancak pencere oluşturmaz. Pencere oluşturmak için CMiniFrameWnd::Create arayın.

CMiniFrameWnd genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CFrameWnd

Index