CMetaFileDC sınıf üyeleri

İnşaat

CMetaFileDC Bir CMetaFileDC nesnesi oluşturur.

Başlatma

Oluşturma Windows Meta dosyası aygıt içeriğini oluşturur ve bu CMetaFileDC nesnesine ekler.
CreateEnhanced İçin gelişmiş biçimi meta dosyası meta dosyası aygıt içeriği oluşturur.

İşlemleri

Kapat Aygıt içeriği kapatır ve meta dosya tanıtıcı oluşturur.
CloseEnhanced Geliştirilmiş meta dosyası aygıt içeriği kapatır ve bir gelişmiş meta dosyası işleyici oluşturur.

CMetaFileDC ge&nel bakış |nbsp; Temel sınıf üyesi | Hiyerarşi çizelgesi

Index