CMetaFileDC::Create

bool Oluştur ( lpctstr lpszFilename = boş );

Dönüş değeri

İşlev başarılı olursa sıfırdan farklı; Aksi halde 0.

Parametreleri

lpszFilename

Boş sonlandırılmış karakter dizesi işaret eder. Dosya oluşturmak için meta dosyası adını belirtir. LpszFilename nullise, yeni bellek içi meta dosyası oluşturulur.

Açıklamalar

İki adımda bir CMetaFileDC nesnesi oluşturun. Önce CMetaFileDCkurucusu, sonra Windows Meta dosyası aygıt içeriğini oluşturan ve CMetaFileDC nesnesine ekler oluşturma, çağrı.

CMetaFileDC ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CMetaFileDC::CMetaFileDC, CDC::SetAttribDC, :: CreateMetaFile

Index