CMetaFileDC::CMetaFileDC

CMetaFileDC ( );

Açıklamalar

İki adımda bir CMetaFileDC nesnesi oluşturun. Önce CMetaFileDCçağrısı, sonra Windows Meta dosyası aygıt içeriğini oluşturan ve CMetaFileDC nesnesine ekler oluşturma, çağrı.

CMetaFileDC ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CMetaFileDC::Create

Index