CMetaFileDC::CloseEnhanced

HENHMETAFILE CloseEnhanced ( );

Dönüş değeri

Bir gelişmiş meta dosyası, eğer başarılı bir tutamacını; Aksi takdirde null.

Açıklamalar

Geliştirilmiş meta dosyası aygıt içeriği kapatır ve Gelişmiş-format metafile tanımlayan bir tanıtıcısı döndürür. Bir uygulama aşağıdaki görevleri gerçekleştirmek için bu işlevi tarafından döndürülen geliştirilmiş meta dosyası tutamacı kullanabilirsiniz:

Uygulama artık Gelişmiş Meta dosyası tutamacı gerektiğinde çağırarak tanıtıcı serbest :: DeleteEnhMetaFile işlevi.

CMetaFileDC ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CDC::PlayMetaFile, CMetaFileDC::CreateEnhanced, :: DeleteEnhMetaFile

Index