CMetaFileDC::Close

HMETAFILE Close( );

Dönüş değeri

İşlev başarılı olursa bir geçerli HMETAFILE ; Aksi takdirde null.

Açıklamalar

Meta dosyası aygıt içeriği kapatır ve CDC::PlayMetaFile üye işlevini kullanarak meta dosyası çalmak için kullanılabilir bir Windows Meta dosyası tutamacı oluşturur. Windows Meta dosyası tutamacı da meta dosyası Windows fonksiyonları gibi işlemek için kullanılabilir CopyMetaFile.

Meta dosyası kullandıktan sonra Windows çağırarak silmek DeleteMetaFile işlevi.

CMetaFileDC ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CDC::PlayMetaFile, :: CloseMetaFile, :: CopyMetaFile, :: DeleteMetaFile

Index