CMenu::SetMenuContextHelpId

bool SetMenuContextHelpId (dword dwContextHelpId );

Dönüş değeri

Sıfır başarılı olursa; Aksi halde 0

Parametreleri

dwContextHelpId

İçerik Yardımı kimliğini CMenu ile ilişkilendirmek için.

Açıklamalar

İçerik Yardımı numarasını CMenuile ilişkilendirmek için bu işlevini çağırın. Menüdeki tüm öğeler bu tanımlayıcı paylaşın — bir Yardım içeriği tanımlayıcı kişisel menü öğeleri eklemek mümkün değildir.

CMenu genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CMenu::GetMenuContextHelpID, :: SetMenuContextHelpId

Index