CMenu::SetDefaultItem

bool SetDefaultItem (UINT uItem, bool fByPos = false);

Dönüş değeri

İşlev başarılı olursa, dönüş değeri sıfır. İşlev başarısız olursa, dönüş değeri sıfırdır. Genişletilmiş hata bilgilerini için Win32 işlevi Platform SDK'da açıklanan GetLastError,.

Parametreleri

uItem

Tanımlayıcı veya yeni varsayılan menü öğesi veya - 1 için varsayılan öğe yok. Bu parametre anlamını fByPos bağlıdır.

fByPos

UItemanlamını belirleyen değer. Bu parametre falseise, uItem bir menü öğesi tanımlayıcısıdır. Aksi takdirde, bir menü öğesinin pozisyon olduğunu.

Açıklamalar

Bu üye işlev Win32 işlevinin davranışını uygulayan Platform sdk içinde açıklandığı gibi SetMenuDefaultItem,.

CMenu genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CMenu::GetDefaultItem

Index