CMenu::RemoveMenu

bool RemoveMenu ( UINT nPosition, UINT nFlags );

Dönüş değeri

İşlev başarılı olursa sıfırdan farklı; Aksi halde 0.

Parametreleri

nPosition

Kaldırılacak menü öğesini belirtir. NFlags parametresi nPosition aşağıdaki şekillerde yorumlamak için kullanılabilir:

nFlags NPosition yorumu
MF_BYCOMMAND Parametre komut Kımlığı varolan menü öğesini verir belirtir. Ne mf_bycommand ne de MF_BYPOSITION ayarlanırsa, bu varsayılan değerdir.
MF_BYPOSITION Parametre varolan menü öğesinin konumunu verir belirtir. İlk öğe 0 konumunda olan.

nFlags

NPosition nasıl yorumlanacağını belirtir.

Açıklamalar

Bir menü öğesi ile ilişkilendirilmiş bir açılır menüyü menüden siler. Menüyü yeniden kullanılabilir böylece bir açılır menü tanıtıcı yok. Bu işlevi çağırmadan önce uygulama ve açılan CMenu nesneyi yeniden almak için GetSubMenu üye işlevi çağırabilir.

(Penceresinin görüntülenip görüntülenmeyeceğini) bir pencerede bulunan menü değiştiğinde, uygulama CWnd::DrawMenuBar çağırmalısınız.

CMenu genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CWnd::DrawMenuBar, CMenu::GetSubMenu, :: RemoveMenu

Index