CMenu::m_hMenu

Açıklamalar

CMenu nesneye iliştirilmiş Windows menüsünü HMENU'nun tutamacını belirtir.

CMenu genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index