CMenu::LoadMenu

bool LoadMenu ( lpctstr lpszResourceName );

bool LoadMenu ( UINT nIDResource );

Dönüş değeri

Sıfırdan menü kaynağı başarıyla yüklendiyse; Aksi halde 0.

Parametreleri

lpszResourceName

Biten yüklemek için menü kaynağın adını içeren bir dize noktaları.

nIDResource

Yüklemek için menü kaynak menü kimliğini belirtir.

Açıklamalar

Bir menü kaynak uygulamanın yürütülebilir dosyadan yükler ve CMenu nesnesi ekler.

Çıkmadan önce uygulama menüsü pencere atanmamışsa bir menü ile ilişkili sistem kaynaklarını boşaltın gerekir. Uygulama, DestroyMenu üye işlevini çağırarak menüsünü boşaltır.

CMenu genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CMenu::AppendMenu, CMenu::DestroyMenu, CMenu::LoadMenuIndirect, :: LoadMenu

Index