CMenu::GetSubMenu

CMenu * GetSubMenu ( int nPos ) const;

Dönüş değeri

Varsa bir açılır menüsünde belirtilen konumda olan m_hMenu üye açılır menüyü tutamacı içeren bir CMenu nesnesi için bir işaretçi; Aksi halde null. Bir CMenu nesnesi yoksa, geçici bir bir oluşturulur. Döndürülen CMenu işaretçisi saklanmalıdır değil.

Parametreleri

nPos

Menüde yer alan açılır menü konumunu belirtir. Pozisyon değerleri 0 ilk menü öğesinin başlangıç. Açılır menünün tanımlayıcısı bu işlev kullanılamaz.

Açıklamalar

Bir açılır menü CMenu nesnesi alır.

CMenu genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CWnd::GetMenu, CMenu::GetMenuItemID, :: GetMenuString

Index