CMenu::GetSafeHmenu

HMENU'nun GetSafeHmenu ( ) const;

Açıklamalar

Bu CMenu nesnesi veya nullCMenu işaretçisi sarılı HMENU'nun döndürür .

CMenu genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp; ::GetSubMenu

Index