CMenu::GetMenuState

UINT GetMenuState ( UINT nID, UINT nFlags ) const;

Dönüş değeri

Belirtilen öğe yoksa, 0xFFFFFFFF değeri. NId açılır menü tanımlarsa, yüksek sıralı bayt açılır menüsünde öğe sayısını ve açılır menü ile ilişkili menü bayrakları alt sıra bayt içerir. Dönüş değeri aşağıdaki listeden değerleri bir maske (Boole veya) ise (bu durumu açıklar bu nId menü öğesi tanımlar):

Parametreleri

nID

NFlags tarafından belirlenen menü öğesi kimliği belirtir.

nFlags

NIDdoğasını belirtir. Aşağıdaki değerlerden biri olabilir:

Açıklamalar

Açılır menüde belirtilen menü öğesi veya öğelerin durumunu döndürür.

CMenu genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp; :: GetMenuState, CMenu::CheckMenuItem, CMenu::EnableMenuItem

Index