CMenu::GetMenuItemID

UINT GetMenuItemID ( int nPos ) const;

Dönüş değeri

İşlev başarılı olursa bir açılır menüsünde belirtilen madde madde Kımlığı. Belirtilen öğe açılır menü (as opposed to açılan menü içinde öğe) dönüş değeri 1 ise. NPos bir ayırıcı menü öğesine karşılık gelen dönüş değeri 0 ise.

Parametreleri

nPos

Kimliği alındığını (sıfır tabanlı) menü öğenin konumunu belirtir.

Açıklamalar

NPos tarafından tanımlanan bir konumda bulunan bir menü öğesine menü öğesini tanımlayıcısı alır.

CMenu genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CWnd::GetMenu, CMenu::GetMenuItemCount, CMenu::GetSubMenu, :: GetMenuItemID

Index