CMenu::GetMenuItemCount

UINT GetMenuItemCount ( ) const;

Dönüş değeri

Menü işlevi başarılıysa öğe sayısı; Aksi takdirde –1.

Açıklamalar

Bir pop-up veya en üst düzey menü öğeleri belirler.

CMenu genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CWnd::GetMenu, CMenu::GetMenuItemID, CMenu::GetSubMenu, :: GetMenuItemCount

Index