CMenu::GetMenuContextHelpId

Dword GetMenuContextHelpId () const;

Dönüş değeri

İçerik Yardımı varsa CMenu ile şu anda ilişkili kimliği; sıfır durumda.

Açıklamalar

CMenu ile ilişkili içerik Yardım kimliğini almak için bu işlev çağrısı.

CMenu genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CMenu::SetMenuContextHelpID, :: GetMenuContextHelpId

Index