CMenu::FromHandle

Statik CMenu * pascal FromHandle ( HMENU'nun HMENU'nun );

Dönüş değeri

Geçici ya da kalıcı bir CMenu işaretçisi.

Parametreleri

hMENU'nun

Menü Windows tanıtıcı.

Açıklamalar

Windows tanıtıcı bir menü için verilen bir CMenu nesnesine bir işaretçi döndürür. Bir CMenu nesnesi zaten Windows menüsü nesneye bağlı değil, geçici bir CMenu nesne oluşturulur ve bağlı.

Bu geçici CMenu nesnesi yalnızca uygulama boş zaman hangi zaman tüm geçici nesneler silinir, onun olay döngüde sahip dahaki sefere geçerlidir.

CMenu genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index