CMenu::Detach

HMENU'nun Ayırmak ( );

Dönüş değeri

Dt, türü HMENU'nun, bir Windows menüsü, başarılı olursa; Aksi takdirde null.

Açıklamalar

Bir CMenu nesnesi bir Windows menü ayırır ve tanıtıcısı döndürür. M_hMenu veri üyesi null olarak ayarlanır.

CMenu genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CMenu::Attach

Index