CMenu::DestroyMenu

bool DestroyMenu ( );

Dönüş değeri

Sıfırdan menü yok ise; Aksi halde 0.

Açıklamalar

Menü ve kullanılan tüm Windows kaynakları yok eder. Önce tahrip menü CMenu nesne ilişkisi kesildi. Windows DestroyMenu işlevi otomatik olarak CMenu yıkıcı denir.

CMenu genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp; ::DestroyMenu

Index