CMenu::DeleteTempMap

Statik void pascal DeleteTempMap ( );

Açıklamalar

Otomatik CWinApp boşta zaman İşleyici çağrıldığında, DeleteTempMap FromHandle üye işlevi tarafından oluşturulan geçici CMenu nesneleri siler. DeleteTempMap ucun CMenu nesne silmeden önce geçici bir CMenu nesnesine bağlı Windows menü nesnesi.

CMenu genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index