CMenu::DeleteMenu

bool DeleteMenu ( UINT nPosition, UINT nFlags );

Dönüş değeri

İşlev başarılı olursa sıfırdan farklı; Aksi halde 0.

Parametreleri

nPosition

NFlags tarafından belirlenen silinecek olan menü öğesi belirtir.

nFlags

NPosition aşağıdaki şekilde yorumlamak için kullanılır:

nFlags NPosition yorumu
MF_BYCOMMAND Parametre komut Kımlığı varolan menü öğesini verir belirtir. Ne mf_bycommand ne de MF_BYPOSITION ayarlanırsa, bu varsayılan değerdir.
MF_BYPOSITION Parametre varolan menü öğesinin konumunu verir belirtir. İlk öğe 0 konumunda olan.

Açıklamalar

Bir öğeyi menüden siler. Menü öğesi ilişkili bir açılır menü varsa, DeleteMenu açılır menü için tanıtıcı yok eder ve açılan menü tarafından kullanılan belleği serbest bırakır.

(Penceresinin görüntülenip görüntülenmeyeceğini) bir pencerede bulunan menü değiştiğinde, uygulama CWnd::DrawMenuBar çağırmalısınız.

CMenu genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CWnd::DrawMenuBar, :: DeleteMenu

Index