CMenu::CreatePopupMenu

bool CreatePopupMenu ( );

Dönüş değeri

Açılan menü başarıyla oluşturulduysa, sıfır olmayan; Aksi halde 0.

Açıklamalar

Bir açılır menü oluşturur ve bu CMenu nesnesine ekler.

Menüde başlangıçta boştur. Menü öğesi döndürmesini veya InsertMenu üye işlevi kullanılarak eklenebilir. Uygulama, bir varolan menüsünden veya açılır menüsünden menü ekleyebilirsiniz. TrackPopupMenu üye işlevi bu menü kayan bir açılan menüyü görüntülemek için açılır menü seçimlerini izlemek için kullanılabilir.

Pencere menüsü atanırsa, pencere yok olduğunda otomatik olarak yok edilir. Varolan bir menüye menü eklediyseniz, bu menü yok olduğunda bunu otomatik olarak yok.

Çıkmadan önce uygulama menüsü pencere atanmamışsa bir açılır menü ile ilişkili sistem kaynaklarını boşaltın gerekir. Uygulama, DestroyMenu üye işlevini çağırarak menüsünü boşaltır.

CMenu genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CMenu::CreateMenu, CMenu::InsertMenu, CWnd::SetMenu, CMenu::TrackPopupMenu, :: CreatePopupMenu, CMenu::AppendMenu

Index