CMenu::CreateMenu

bool CreateMenu ( );

Dönüş değeri

Menü başarıyla oluşturulduysa, sıfır olmayan; Aksi halde 0.

Açıklamalar

Menü oluşturur ve bu CMenu nesnesi ekler.

Menüde başlangıçta boştur. Menü öğesi döndürmesini veya InsertMenu üye işlevi kullanılarak eklenebilir.

Pencere menüsü atanırsa, pencere yok olduğunda otomatik olarak tahrip.

Çıkmadan önce uygulama menüsü pencere atanmamışsa bir menü ile ilişkili sistem kaynaklarını boşaltın gerekir. Uygulama, DestroyMenu üye işlevini çağırarak menüsünü boşaltır.

CMenu genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CMenu::CMenu, CMenu::DestroyMenu, CMenu::InsertMenu, CWnd::SetMenu, :: CreateMenu, CMenu::AppendMenu

Index