CMenu::CMenu

CMenu( );

Açıklamalar

Yaratmak ya da yük üye işlevlerinden biri arama kadar menü oluşturulmaz CMenu:

CMenu genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CMenu::CreateMenu, CMenu::CreatePopupMenu, CMenu::LoadMenu, CMenu::LoadMenuIndirect, CMenu::Attach

Index