CMenu::CheckMenuItem

UINT CheckMenuItem ( UINT nIDCheckItem, UINT nCheck );

Dönüş değeri

Maddenin önceki durumu: mf_checked veya mf_uncheckedya da menü öğesi olmasaydı, 0xFFFFFFFF.

Parametreleri

nIDCheckItem

NCheck tarafından belirlenen denetlenecek, menü öğesini belirtir.

nCheck

Nasıl menü öğesi ve menü öğenin konumunu belirleme belirtir. NCheck parametresi ile MF_BYPOSITION ya da mf_bycommand bayrakları bir arada mf_checked ya da mf_unchecked olabilir. Bitsel or işlecini kullanarak bu bayraklar birleştirilebilir. Bunlar aşağıdaki anlamları:

Açıklamalar

Onay işaretleri ekler veya menü öğeleri açılır menüde onay işaretlerini kaldırır. NIDCheckItem parametresi, değiştirilecek öğe belirler.

NIDCheckItem parametresi, bir menü öğesinin yanı sıra, bir açılır menü öğesini tespit edebilir. Hiçbir özel adımlar, bir açılır menü öğesini denetlemek için gereklidir. Üst seviye menü öğeleri denetlenemiyor. Kendisiyle ilişkilendirilmiş bir menü öğesi kimliği yok çünkü bir açılır menü öğesini konuma göre denetlenmesi.

CMenu genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CMenu::GetMenuState, :: CheckMenuItem, CMenu::CheckMenuRadioItem

Index