CMenu::Attach

bool Ekle ( HMENU'nun HMENU'nun );

Dönüş değeri

Sıfır işlem başarılı olmuşsa; Aksi halde 0.

Parametreleri

hMENU'nun

Windows menüsüne bir tanıtıcıyı belirtir.

Açıklamalar

Varolan bir Windows menüsüne bir CMenu nesnesine ekler. Bu işlevi, menü CMenu nesne için zaten bağlıysa çağrılmamalıdır. Menü kolu m_hMenu veri üyesi depolanır.

İşlemek istediğiniz menünün zaten bir pencere ile ilişkili olan menü ele almak için CWnd::GetMenu işlevini kullanabilirsiniz.

Örnek

CMenu mnu;
HMENU'nun hmnu pWnd-gt; =&GetMenu ();
MNU.(Hmnu) ekleyin;
/ / Şimdi pencerenin menü bir CMenu olarak işleyebilirsiniz
/ / Nesne...

CMenu genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CMenu::Detach, CMenu::CMenu, CWnd::GetMenu

Index