CMemoryState sınıf üyeleri

İnşaat

CMemoryState Bellek denetim noktalarını denetleyen sınıf benzeri bir yapıda oluşturur.
Denetim noktası Bir anlık görüntü veya mevcut Hafıza durumu "checkpoint".

İşlemleri

Fark İki nesne türü CMemoryState arasındaki farkı hesaplar.
DumpAllObjectsSince Önceki denetim noktası beri tüm şu anda ayrılmış nesneleri özetini döker.
DumpStatistics Bir CMemoryState nesnesi için bellek ayırma istatistikleri yazdırır.

CMemoryState ge&nel bakış |nbsp; Hiyerarşi çizelgesi

Index