CMemoryState::DumpStatistics

void DumpStatistics ( ) const;

Açıklamalar

Bir CMemoryState nesne fark üye işlevi tarafından doldurulan özlü bellek istatistikleri raporunu yazdırır. AfxDump aygıt üzerinde yazdırılır, rapor, aşağıdaki gösterir:

Örnek rapor şuna:

0 bayt 0 ücretsiz blokları
2 nesne blok 8 bayt
0 bayt 0 sigara-nesne blokları
Kullanılan en büyük sayı: 8 bayt
Toplam ayırma: 8 bayt

Örnek

Örneğin, bkz: CMemoryState Oluşturucu.

CMemoryState ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index