CMemoryState::DumpAllObjectsSince

void DumpAllObjectsSince ( ) const;

Açıklamalar

Beri son Denetim noktası arama CMemoryState nesne için ayrılan (ve hala ayrılır) tüm nesneleri CObject sınıfından türetilen bir tür dökümü işlevini çağırır.

Başlatılmamış bir CMemoryState nesnesi ile DumpAllObjectsSince arayan tüm nesneleri şu anda bellekte dökümü.

Örnek

Örneğin, bkz: CMemoryState Oluşturucu.

CMemoryState ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index